Ferrovie dello Stato
-/Uhv

-
Torino

p. Stefano Paolini (PHOTORAIL)
#0012_016