Ferrovie dello Stato
-/Fakkl

2001.6.26
Rosignano Solvay

p. Stefano Paolini (PHOTORAIL)
#0012_011