Ferrovie della Sardegna
330
/D

1996(H8).9.13
Mandas

p. Stefano Paolini (PHOTORAIL)
#0012_010