Ferrovie della Sardegna
115
/M

1996.9.13
Mandas

p. Stefano Paolini (PHOTORAIL)
#0012_007